Synectar One, 2000 kcal Tasty!

Last updated July 15, 2015 Copy
AmountIngredient$ / daySource
134gPure Whey Protein (5kg Vanilla + 5kg Unflavoured)$2.18Bulk Powders
155gUltra Fine Scottish Oats$0.50Bulk Powders
18.4gPsyllium Husk Powder$0.37Bulk Powders
1.1gCholine bitartrate$0.05Bulk Powders
12.6gPotassium Gluconate$0.45iHerb
3.61gTable Salt$0.00Local
1pillKirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets$0.08Amazon
1pillCalcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules$0.12Bulk Powders
75gRapeseed Oil$0.54Amazon
40gPalatinose$0.26namaximum
Amounts for:
Total Daily Cost:
$4.55Add Ingredients
to Amazon Cart

1800 kcal version of this recipe is here. Ketogenic version here.


About us

We are two DIY Soylent enthusiasts from Slovakia, EU.

Here's Synectar - our blog.

We also have Blendrunner - a comparison tool for all commercial soylent alternatives.

You can contact us here, or via facebook or twitter.


Synectar One

Daily log from the time we were eating this recipe every day is here on the Synectar webpage. This recipe will be updated as we discover new information or ingredients.

The recipe is derived from Liquid Cake v1.3, a popular recipe from UK. The nutrient profile is adopted from U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories and this Low Carb Profile.

The taste depends mainly on the protein flavour - when you use pure vanilla whey protein it can be too sweet; when you use only the unflavoured protein, it's on the salty side. Also, the different flavours of the protein have different nutrient profiles. Salt also has a significant impact on the taste - bear in mind that EU reference values state only 0.8g of chloride instead of 2.3g of US recommendation, so feel free to use only a third of the recipe's salt.

The price may not be completely accurate - we converted the prices from pounds and euros to dollars, but the currencies change and so does the price. We use the figure 4.50-6.00 EUR per day for our own calculations, with shipping for the ingredients and all.

If you're going to order anything from the BulkPowders, you can use our referral code, which will get you £5 discount for your first order, and for us too. To use it, register your BulkPowders account via this link. Thank you!

If you have any questions, recommendations or notes, feel free to use the Comments section or contact us.

Enjoy your meal!

Synectar Team

Changelog

March 10, 2015 - version 4

 • after some direct conversation with BulkPowders, we corrected the nutrition values for Psyllium Husks Powder. This also allowed us to decrease protein by few grams and do minor adjustments to salt, choline bitartrate and potassium gluconate amounts
 • decreased the amount of Psyllium Husks Powder so that the recipe now contains only 28g of fibre instead of 34g. 28g should be enough and the decrease in fiber will shorten the "getting-used-to-this" period for your gastrointestinal tract
 • the price of the recipe decreased by some 12 dollar cents

March 03, 2015 - version 3

 • sorted out some minor differences between the Synectar 2000kcal nutrient profile and U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories (iron 7mg -> 8mg, chloride 2.1mg -> 2.3mg, potassium 3.49g ->3.5g). The profile of this recipe now exactly copies the recommended values of vitamins and minerals from the aforementioned profile
 • adjusted the values accordingly to accomodate for profile changes - increased salt and potassium (very minor increases)
 • reviewed the nutrition info of the ingredients again. Updated the nutrition info for Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules, as per this they contain only 50mcg of Vitamin K1 instead of 70mcg. The amount of Vitamin K1 in this recipe is thus closer to 100% now (a positive cosmetic change)

December 22, 2014 - version 2

 • increased the amount of kilocalories from 1800 to 2000, as that is the "standard" value. New 1800 kcal version can be found here. This was achieved by increasing the amount of fat (oil), as we found it's still palatable
 • decreased the amount of protein from 151g to 126g, as 151g was still quite a lot even for active people. 126g is close to commercial alternatives too
 • increased the amount of carbs from 134g to 144g
 • adjusted the nutrient profile accordingly
 • lowered the price by a whole dollar per day. This is mainly due to usage of the most efficient weight-to-price ratio for the individual ingredients plus discovery of a cheaper source of Palatinose

October 26, 2014 - version 1

The recipe adopted from Liquid Cake. What we changed:

 • lowered the amount of protein from 250g to 150g, as it seemed way too much
 • increased the amount of carbs from 89g to 130g. This was achieved by means of Palatinose, as it's GI is only 32
 • increase the amount of oil to get more fats (36g to 45g)
 • increased the amount of oats and potassium gluconate to cover up for lower amounts of whey protein

[Slovensky]

Denné zápisky z dôb, keď sme tento recept konzumovali každý deň, môžete nájsť na stránke Synectaru. Tento recept bude aktualizovaný postupne, ako budeme objavovať nové informácie alebo ingrediencie.

Recept je derivátom Liquid Cake v1.3, populárneho britského receptu. Nutričný profil je adoptovaný z U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories a z Low Carb Profile.

Chuť veľmi závisí od príchute použitého srvátkového proteínu - ak použijete čisto vanilkový proteín, môže byť výsledok príliš sladký; ak použijete neochutený proteín, nápoj bude skôr slaný. Iné príchute proteínu majú tiež iné nutričné profily. Soľ má tiež výrazný dopad na chuť - avšak EU referenčné hodnoty uvádzajú 0.8g chloridu namiesto 2.3g z US odporúčaní, takže sa nebojte použiť len tretinu soli v tomto recepte.

Údaj o cene je viac-menej len informačný - konvertovali sme sumy z libier a eur na doláre, ale kurzy sa menia a cena tiež. Na naše účely používame sumu 4.50-6.00 EUR na deň, spolu s dopravou atď.

Ak si plánujete objednať niečo z BulkPowders, môžete použiť náš zľavový kupón, ktorý vám dá zľavu £5 na prvú objednávku, a nám tiež. Ak ho chcete použiť, zaregistrujte si svoj BulkPowders účet skrz tento link. Ďakujeme!

Ak máte nejaké otázky, odporúčania alebo poznámky, môžete nám napísať v sekcii Comments, alebo nás kontaktovať priamo.

Dobrú chuť!

tím Synectar

Zoznam zmien

10. marec 2015 - verzia 4

 • po priamej konverzácii s BulkPowders sme opravili nutričné hodnoty pre Psyllium Husks Powder. Toto nám taktiež umožnilo znížiť množstvo proteínu o pár gramov a zopár drobných zmien na množstvách soli, bitartrátu cholínu a glukonátu draslíka
 • znížené množstvo Psyllia tak, aby recept obsahoval len 28g vlákniny oproti predchádzajúcim 34g. 28g je dostatočné množstvo a zníženie vlákniny skráti "prispôsobovací čas" pre váš gastrointestinálny trakt
 • cena receptu sa znížila o 12 dolárcentov

03. marec 2015 - verzia 3

 • zrovnané niektoré malé rozdiely medzi nutričným profilom tohto receptu a U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories (železo 7mg -> 8mg, chlorid 2.1mg -> 2.3mg, draslík 3.49g ->3.5g). Profil tohto receptu odteraz exaktne kopíruje odporúčané hodnoty vitamínov a minerálov podľa spomínaného profilu
 • upravené hodnoty ingredientov na naplnenie nového profilu - zvýšená soľ a draslík (veľmi malé zmeny)
 • nutričné hodnoty ingredientov opäť skontrolované. Aktualizované hodnoty pre Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 kapsule, keďže podľa tohto obsahujú len 50mcg vitamínu K1, nie 70mcg. Celkové množstvo vitamínu K1 je teraz aspoň bližšie ku 100% (pozitívna kozmetická zmena)

22. december 2014 - verzia 2

 • zvýšené množstvo kilokalórií z 1800 na 2000, keďže to je "štandardná" hodnota. Nová 1800 kcal verzia je tu. Toto sme dosiahli najmä zvýšením tukov (oleja), keďže sme zistili, že je to stále chutné
 • znížené množstvo proteínu zo 151g na 126g, keďže 151g je stále celkom veľa aj na aktívnych ľudí. 126g je taktiež blízko ku komerčným alternatívam
 • zvýšené množstvo karbohydrátov zo 134 na 144g
 • upravený nutričný profil aby odrážal tieto zmeny
 • cena znížená o celý dolár na deň. Toto sa nám podarilo najma použitím najvýhodnejších pomerov váhy k cene pri jednotlivých ingredienciách a objavením lacnejšieho zdroja Palatinózy

26. október 2014 - verzia 1

Recept adoptovaný z Liquid Cake. Čo sme zmenili:

 • znížili sme množstvo proteínov z 205g na 150g, keďže to sa nám zdalo priveľa
 • zvýšili sme množstvo karbohydrátov z 89g na 130g. Toto sme dosiahli použitím Palatinózy, keďže jej GI je len 32
 • zvýšili sme množstvo oleja pre viac tukov (36g -> 45g)
 • zvýšili sme množstvo ovsa a draslíka, aby sme vyrovnali menšie množstvo srvátkového proteínu.

Nutrition Facts

Amount Per Day
30% Carb, 25% Protein, 45% Fat
Calories2003
% Daily Values*
103%
Total Carbohydrate144g
100%
Dietary Fiber 28g
101%
Protein121g
98%
Total Fat98g
Saturated Fat14g
Monounsaturated Fat54g
Polyunsaturated Fat23g
436%
Omega-3 Fatty Acids7g
312%
Omega-6 Fatty Acids12g
Cholesterol268mg
Calcium
121%
Vitamin A
117%
Chloride
100%
Vitamin B6
168%
Chromium
100%
Vitamin B12
250%
Copper
208%
Vitamin C
100%
Iodine
100%
Vitamin D
233%
Iron
316%
Vitamin E
221%
Magnesium
105%
Vitamin K
112%
Manganese
431%
Thiamin
240%
Molybdenum
100%
Riboflavin
203%
Phosphorus
197%
Niacin
134%
Potassium
100%
Folate
165%
Selenium
196%
Pantothenic Acid
252%
Sodium
112%
Biotin
100%
Sulfur
220%
Choline
100%
Zinc
156%
 
* Percent Daily Values are based on "Synectar One US Profile, 2000 kcal". You may use the Nutrient Calculator to personalise your own profile, then select it from the list on the Recipe Editor tab.
Nutrient Profile: Synectar One US Profile, 2000 kcalChange

No reviews yet - why not add the first one?

Add Review