Synectar One, 1800 kcal Weight LossTasty!

Last updated July 15, 2015 Copy
AmountIngredient$ / daySource
132gPure Whey Protein (5kg Vanilla + 5kg Unflavoured)$2.14Bulk Powders
145gUltra Fine Scottish Oats$0.47Bulk Powders
19.5gPsyllium Husk Powder$0.39Bulk Powders
1.1gCholine bitartrate$0.05Bulk Powders
12.9gPotassium Gluconate$0.46iHerb
3.61gTable Salt$0.00Local
1pillKirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets$0.08Amazon
1pillCalcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules$0.12Bulk Powders
74gRapeseed Oil$0.53Amazon
Amounts for:
Total Daily Cost:
$4.25Add Ingredients
to Amazon Cart

2000 kcal version of this recipe is here. Ketogenic version here.


About us

We are two DIY Soylent enthusiasts from Slovakia, EU.

Here's Synectar - our blog.

We also have Blendrunner - a comparison tool for all commercial soylent alternatives.

You can contact us here, or via facebook or twitter.


Synectar One

Daily log from the time we were eating this recipe every day is here on the Synectar webpage. This recipe will be updated as we discover new information or ingredients.

This recipe is derived from Liquid Cake v1.3, a popular recipe from UK. The nutrient profile is adopted from U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories and this Low Carb Profile.

The taste depends mainly on the protein flavour - when you use pure vanilla whey protein it can be too sweet; when you use only the unflavoured protein, it's on the salty side. Also, the different flavours of the protein have different nutrient profiles. Salt also has a significant impact on the taste - bear in mind that EU reference values state only 0.8g of chloride instead of 2.3g of US recommendation, so feel free to use only a third of the recipe's salt.

The price may not be completely accurate - we converted the prices from pounds and euros to dollars, but the currencies change and so does the price. We use the figure 4.50-6.00 EUR per day for our own calculations, with shipping and all.

If you're going to order anything from the BulkPowders, you can use our referral code, which will get you £5 discount for your first order, and for us too. To use it, register your BulkPowders account via this link. Thank you!

If you have any questions, recommendations or notes, feel free to use the Comments section or contact us.

Enjoy your meal!

Synectar Team

Changelog

March 10, 2015 - version 4

 • after some direct conversation with BulkPowders, we corrected the nutrition values for Psyllium Husks Powder. This also allowed us to decrease protein by few grams and do minor adjustments to salt, choline bitartrate and potassium gluconate amounts
 • decreased the amount of Psyllium Husks Powder so that the recipe now contains only 28g of fibre instead of 34g. 28g should be enough and the decrease in fiber will shorten the "getting-used-to-this" period for your gastrointestinal tract
 • the price of the recipe decreased by some 12 dollar cents

March 03, 2015 - version 3

 • sorted out some minor differences between the Synectar 2000kcal nutrient profile and U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories (iron 7mg -> 8mg, chloride 2.1mg -> 2.3mg, potassium 3.49g ->3.5g). The profile of this recipe now exactly copies the recommended values of vitamins and minerals from the aforementioned profile
 • adjusted the values accordingly to accomodate for profile changes - increased salt and potassium (very minor increases)
 • reviewed the nutrition info of the ingredients again. Updated the nutrition info for Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules, as per this they contain only 50mcg of Vitamin K1 instead of 70mcg. The amount of Vitamin K1 in this recipe is thus closer to 100% now (a positive cosmetic change)

December 22, 2014 - version 2


[Slovensky]

Denné zápisky z dôb, keď sme tento recept konzumovali každý deň, môžete nájsť na stránke Synectaru. Tento recept bude aktualizovaný postupne, ako budeme objavovať nové informácie alebo ingrediencie.

Tento recept je derivátom Liquid Cake v1.3, populárneho britského receptu. Nutričný profil je adoptovaný z U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories a z Low Carb Profile.

Chuť veľmi závisí od príchute použitého srvátkového proteínu - ak použijete čisto vanilkový proteín, môže byť výsledok príliš sladký; ak použijete neochutený proteín, nápoj bude skôr slaný. Iné príchute proteínu majú tiež iné nutričné profily. Soľ má tiež výrazný dopad na chuť - avšak EU referenčné hodnoty uvádzajú 0.8g chloridu namiesto 2.3g z US odporúčaní, takže sa nebojte použiť len tretinu soli v tomto recepte.

Údaj o cene je viac-menej len informačný - konvertovali sme sumy z libier a eur na doláre, ale kurzy sa menia a cena tiež. Na naše účely používame sumu 4.50-6.00 EUR na deň, spolu s dopravou atď.

Ak si plánujete objednať niečo z BulkPowders, môžete použiť náš zľavový kupón, ktorý vám dá zľavu £5 na prvú objednávku, a nám tiež. Ak ho chcete použiť, zaregistrujte si svoj BulkPowders účet skrz tento link. Ďakujeme!

Ak máte nejaké otázky, odporúčania alebo poznámky, môžete nám napísať v sekcii Comments, alebo nás kontaktovať priamo.

Dobrú chuť!

tím Synectar

Zoznam zmien

10. marec 2015 - verzia 4

 • po priamej konverzácii s BulkPowders sme opravili nutričné hodnoty pre Psyllium Husks Powder. Toto nám taktiež umožnilo znížiť množstvo proteínu o pár gramov a zopár drobných zmien na množstvách soli, bitartrátu cholínu a glukonátu draslíka
 • znížené množstvo Psyllia tak, aby recept obsahoval len 28g vlákniny oproti predchádzajúcim 34g. 28g je dostatočné množstvo a zníženie vlákniny skráti "prispôsobovací čas" pre váš gastrointestinálny trakt
 • cena receptu sa znížila o 12 dolárcentov

03. marec 2015 - verzia 3

 • zrovnané niektoré malé rozdiely medzi nutričným profilom tohto receptu a U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories (železo 7mg -> 8mg, chlorid 2.1mg -> 2.3mg, draslík 3.49g ->3.5g). Profil tohto receptu odteraz exaktne kopíruje odporúčané hodnoty vitamínov a minerálov podľa spomínaného profilu
 • upravené hodnoty ingredientov na naplnenie nového profilu - zvýšená soľ a draslík (veľmi malé zmeny)
 • nutričné hodnoty ingredientov opäť skontrolované. Aktualizované hodnoty pre Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 kapsule, keďže podľa tohto obsahujú len 50mcg vitamínu K1, nie 70mcg. Celkové množstvo vitamínu K1 je teraz aspoň bližšie ku 100% (pozitívna kozmetická zmena)

22. december 2014 - verzia 2

Nutrition Facts

Amount Per Day
23% Carb, 27% Protein, 50% Fat
Calories1800
% Daily Values*
100%
Total Carbohydrate100g
100%
Dietary Fiber 28g
99%
Protein118g
101%
Total Fat96g
Saturated Fat14g
Monounsaturated Fat53g
Polyunsaturated Fat22g
430%
Omega-3 Fatty Acids7g
308%
Omega-6 Fatty Acids11g
Cholesterol264mg
Calcium
119%
Vitamin A
117%
Chloride
100%
Vitamin B6
167%
Chromium
100%
Vitamin B12
250%
Copper
201%
Vitamin C
100%
Iodine
100%
Vitamin D
233%
Iron
311%
Vitamin E
220%
Magnesium
100%
Vitamin K
111%
Manganese
410%
Thiamin
233%
Molybdenum
100%
Riboflavin
201%
Phosphorus
189%
Niacin
134%
Potassium
100%
Folate
163%
Selenium
190%
Pantothenic Acid
250%
Sodium
112%
Biotin
100%
Sulfur
217%
Choline
100%
Zinc
152%
 
* Percent Daily Values are based on "Synectar One US Profile, 1800 kcal". You may use the Nutrient Calculator to personalise your own profile, then select it from the list on the Recipe Editor tab.
Nutrient Profile: Synectar One US Profile, 1800 kcalChange

No reviews yet - why not add the first one?

Add Review