Hue Job

by huejobLast updated November 19, 2020
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)1656
Carbohydrates (g)207
Protein (g)83
Total Fat (g)55
Saturated Fat (g)0
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)1.6
Omega-6 Fatty Acids (g)17
Total Fiber (g)28
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)300010000
Vitamin B6 (mg)1.3100
Vitamin B12 (ug)2.4
Vitamin C (mg)902000
Vitamin D (IU)6004000
Vitamin E (IU)201000
Vitamin K (ug)120
Thiamin (mg)0
Riboflavin (mg)0
Niacin (mg)1635
Folate (ug)01000
Pantothenic Acid (mg)0
Biotin (ug)0
Choline (mg)5503500
MineralsAmountMax
Calcium (g)12.5
Chloride (g)2.33.6
Chromium (ug)35
Copper (mg)0.910
Iodine (ug)1501100
Iron (mg)845
Magnesium (mg)420
Manganese (mg)2.311
Molybdenum (ug)452000
Phosphorus (g)0.74
Potassium (g)3.5
Selenium (ug)55400
Sodium (g)1.52.3
Sulfur (g)2
Zinc (mg)1140
Compare to:
Notes:

Tìm Việc Làm ở Huế với hàng ngàn job mới nhất hôm nay, lương cao cập nhật 24h/7 đáp ứng nhu cầu cho các nhà Tuyển Dụng tại Huế 2020 Địa chỉ: Lô B3-6 KQH Xuân Phú, Phường Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên - Huế Email:contact@huejob.vn SĐT:0234 6548 999 Website: https://huejob.vn/ Business: https://huejobvn.business.site/ Facebook: https://www.facebook.com/huejob.vn/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdaRrEdVhnXE9EInW-739Cg/ Twitter: https://twitter.com/VnViec Pinterest: https://www.pinterest.com/huejobvn/ Tumblr: https://huejobvn.tumblr.com/ Twitch: https://www.twitch.tv/huejob Myspace: https://myspace.com/huejob Deviantart: https://www.deviantart.com/huejob Flickr: https://www.flickr.com/people/190962871@N05/ Goodreads: https://www.goodreads.com/user/show/124384453-huejob Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hue-job-b0b4781bb/ Soundcloud: https://soundcloud.com/user-897552035 Behance: https://www.behance.net/huejob Last fm: https://www.last.fm/user/huejob GitHub: https://github.com/huejob vimeo: https://vimeo.com/huejob reddit: https://www.reddit.com/user/huejob instagram: https://www.instagram.com/huejobvn/