paganino's EU EFSA 2000kcal male 30-60yrs Private

by paganinoLast updated February 4, 2020
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)21672030
Carbohydrates (g)244300
Protein (g)163
Total Fat (g)6078
Saturated Fat (g)015
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)1.36
Omega-6 Fatty Acids (g)8.89
Total Fiber (g)25
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)26673000
Vitamin B6 (mg)1.425
Vitamin B12 (ug)2.5
Vitamin C (mg)80
Vitamin D (IU)2002000
Vitamin E (IU)18450
Vitamin K (ug)75
Thiamin (mg)1.1
Riboflavin (mg)1.4
Niacin (mg)16900
Folate (ug)2001000
Pantothenic Acid (mg)6
Biotin (ug)50
Choline (mg)550
MineralsAmountMax
Calcium (g)0.82.5
Chloride (g)0.8
Chromium (ug)40
Copper (mg)15
Iodine (ug)150600
Iron (mg)14
Magnesium (mg)375
Manganese (mg)3
Molybdenum (ug)50600
Phosphorus (g)0.7
Potassium (g)2
Selenium (ug)55300
Sodium (g)1.5
Sulfur (g)0
Zinc (mg)1025
Compare to: