KetoGeniksKeto2020's U.S. government DRI, male 19-50, 2000 calories

by KetoGeniksKeto2020Last updated January 21, 2020
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)20812000
Carbohydrates (g)2616
Protein (g)10465
Total Fat (g)173173
Saturated Fat (g)0
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)1.61.6
Omega-6 Fatty Acids (g)1717
Total Fiber (g)2828
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)300010000
Vitamin B6 (mg)1.3100
Vitamin B12 (ug)2.44.9
Vitamin C (mg)902000
Vitamin D (IU)6004000
Vitamin E (IU)201000
Vitamin K (ug)120150
Thiamin (mg)1.23.7
Riboflavin (mg)1.31.9
Niacin (mg)1635
Folate (ug)4001000
Pantothenic Acid (mg)57
Biotin (ug)3035
Choline (mg)5503500
MineralsAmountMax
Calcium (g)12.5
Chloride (g)2.33.6
Chromium (ug)35100
Copper (mg)0.910
Iodine (ug)1501100
Iron (mg)845
Magnesium (mg)420560
Manganese (mg)2.311
Molybdenum (ug)452000
Phosphorus (g)0.74
Potassium (g)3.54.3
Selenium (ug)55400
Sodium (g)1.52.3
Sulfur (g)24
Zinc (mg)1140
Compare to: