robger98's dri

by robger98Last updated January 4, 2019
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)2747
Carbohydrates (g)343
Protein (g)144
Total Fat (g)89
Saturated Fat (g)15
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)1.6
Omega-6 Fatty Acids (g)17
Total Fiber (g)57
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)300010000
Vitamin B6 (mg)23.3100
Vitamin B12 (ug)300
Vitamin C (mg)2002000
Vitamin D (IU)10004000
Vitamin E (IU)1201000
Vitamin K (ug)120
Thiamin (mg)20
Riboflavin (mg)6
Niacin (mg)30500
Folate (ug)4001000
Pantothenic Acid (mg)10
Biotin (ug)360
Choline (mg)5503500
MineralsAmountMax
Calcium (g)12.5
Chloride (g)2.33.6
Chromium (ug)208
Copper (mg)2.410
Iodine (ug)1501100
Iron (mg)845
Magnesium (mg)420
Manganese (mg)3.211
Molybdenum (ug)482000
Phosphorus (g)0.74
Potassium (g)3.5
Selenium (ug)68400
Sodium (g)1.32.3
Sulfur (g)2
Zinc (mg)1640
Compare to: