Keto EU RDI/RDA +++

by pyromaniackLast updated January 7, 2018
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)1839
Carbohydrates (g)23
Protein (g)70
Total Fat (g)175
Saturated Fat (g)0
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)0
Omega-6 Fatty Acids (g)0
Total Fiber (g)25
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0300
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)250010000
Vitamin B6 (mg)1.4100
Vitamin B12 (ug)2.5
Vitamin C (mg)802000
Vitamin D (IU)20004000
Vitamin E (IU)221500
Vitamin K (ug)75
Thiamin (mg)1.2
Riboflavin (mg)1.4
Niacin (mg)1635
Folate (ug)2001000
Pantothenic Acid (mg)6
Biotin (ug)50
Choline (mg)5503500
MineralsAmountMax
Calcium (g)12.5
Chloride (g)0.8
Chromium (ug)40
Copper (mg)110
Iodine (ug)150
Iron (mg)1445
Magnesium (mg)375800
Manganese (mg)311
Molybdenum (ug)50
Phosphorus (g)0.74
Potassium (g)35
Selenium (ug)55400
Sodium (g)12
Sulfur (g)1.5
Zinc (mg)1040
Compare to: