2500 40c 30p 30f Private

by omniblazeLast updated April 2, 2017
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)2476
Carbohydrates (g)248
Protein (g)186
Total Fat (g)83
Saturated Fat (g)0
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)1.6
Omega-6 Fatty Acids (g)17
Total Fiber (g)28
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)300010000
Vitamin B6 (mg)1.3100
Vitamin B12 (ug)2.4
Vitamin C (mg)902000
Vitamin D (IU)6004000
Vitamin E (IU)201000
Vitamin K (ug)120
Thiamin (mg)1.2
Riboflavin (mg)1.3
Niacin (mg)1635
Folate (ug)4001000
Pantothenic Acid (mg)5
Biotin (ug)30
Choline (mg)5503500
MineralsAmountMax
Calcium (g)12.5
Chloride (g)2.33.6
Chromium (ug)35
Copper (mg)0.910
Iodine (ug)1501100
Iron (mg)845
Magnesium (mg)420
Manganese (mg)2.311
Molybdenum (ug)452000
Phosphorus (g)0.74
Potassium (g)3.5
Selenium (ug)55400
Sodium (g)1.52.3
Sulfur (g)2
Zinc (mg)1140
Compare to: