2500 Rev1 Private

by okayshaunLast updated October 29, 2016
Macro NutrientsAmountMax
Calories (kcal)2438
Carbohydrates (g)238
Protein (g)165
Total Fat (g)92
Saturated Fat (g)0
Monounsaturated Fat (g)0
Polyunsaturated Fat (g)0
Omega-3 Fatty Acids (g)1.6
Omega-6 Fatty Acids (g)17
Total Fiber (g)28
Soluble Fiber (g)0
Insoluble Fiber (g)0
Cholesterol (mg)0
VitaminsAmountMax
Vitamin A (IU)300010000
Vitamin B6 (mg)1.3100
Vitamin B12 (ug)2.4
Vitamin C (mg)902000
Vitamin D (IU)6004000
Vitamin E (IU)201000
Vitamin K (ug)120
Thiamin (mg)1.2
Riboflavin (mg)1.3
Niacin (mg)1635
Folate (ug)4001000
Pantothenic Acid (mg)5
Biotin (ug)30
Choline (mg)5503500
MineralsAmountMax
Calcium (g)12.5
Chloride (g)2.33.6
Chromium (ug)35
Copper (mg)0.910
Iodine (ug)1501100
Iron (mg)845
Magnesium (mg)420
Manganese (mg)2.311
Molybdenum (ug)452000
Phosphorus (g)0.74
Potassium (g)3.5
Selenium (ug)55400
Sodium (g)1.52.3
Sulfur (g)2
Zinc (mg)1140
Compare to: